Thông báo gỡ pass

Hôm nay dạo Facebook, mới nhận ra mình có cả đống messages hỏi pass và chương mới từ mọi người mà trước giờ không biết, chỉ tại cái facebook nó bỏ messages từ người lạ vào một chỗ riêng *đập bàn*

Ghé lại lên nhà, thấy lượng view lượng comment hằng ngày vẫn đều đều mặc dù mình bỏ xó nó cả năm trời do bận bịu thực tập. Vừa thấy vui vui, mà vừa thấy tội lỗi với mọi người quá xá…

Thôi hôm nay mình gỡ hết pass, để mọi người ko phải chờ mình gửi pass nữa.

Và, sẽ cố gắng hoàn thành NKNN dù là với tốc độ rùa bò…

Cảm ơn mọi người vẫn còn kiên trì theo Ú, mong mọi người truyền lại tin này cho những bạn cần pass nhé ^.*

Advertisements

11 thoughts on “Thông báo gỡ pass

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s